Other services

Virksomheds Workshops

Vi onboarder ledelsen og organisationen i principperne for bæredygtighed, målene for bæredygtig udvikling (SDG’er) og ESG baseret på EU-lovgivningsrammen for CSRD, SFRD, ESRS samt EUs strategi og handlingsplan for en cirkulær økonomi med nye økodesignkriterier, udvidet producentansvar (EPR), nye værdikæder og forretningsmodeller. Indsamling af data, rapportering og ESG-data er ikke målet, men derimod forudsætningen for at drive ændringen mod en bæredygtig planet. Vi sørger for, at ledelse og organisation forstår og får fuldt udbytte af de forretningsmæssige effekter ved at arbejde med ESG-databehandling.

Vi tilbyder virksomhedsspecifik onboarding til store virksomheder, der ønsker en tilpasset proces til at engagere sig i ESG på et strategisk niveau og til at strukturere ESG-data til intern og ekstern rapportering.

Vi tilbyder onboarding/træning, hvor 2-3 nøglemedarbejdere deltager i en 3-dages undervisning og gennemgår overgangen, cirkulær økonomi og nye markedsforhold baseret på ESG-data, nye forretningsmodeller og nye produkter. Her opbygger vi den første version af jeres ESG data mapping. Der er plads til 5-7 virksomheder og max 20 personer i et undervisningsforløb, hvor netværk med andre, der er på vej mod bæredygtighed og indgående arbejde med ESG, er en vigtig del af det.

Vi tilbyder en 1-dags indføring i, hvad ESG-data indebærer. Kurset er for dem, der ønsker indsigt i de rapporteringskrav, der er lovpligtige samt hvordan man kortlægger relevante ESG-data.

Alle onboarding-processer vil omfatte:

  • Præsentation af lovgivningsmæssige rammer for rapportering.
  • GAP-analyse
  • Kortlægning af ESG-data til fremtidig dataindsamling.
  • Grundig introduktion til Tracie – ESG-platformen.

Our products & services

Experience the future of ESG reporting and empower your organization to make a lasting impact on a greener future. Tracie ESG Platform drives change, and is a reporting tool that will be (able to):

Træning af ledelsen

ESG Dashboard

Strategisk Support

Our products & services

Experience the future of ESG reporting and empower your organization to make a lasting impact on a greener future. Tracie ESG Platform drives change, and is a reporting tool that will be (able to):

Træning af ledelsen

ESG Dashboard

Strategisk Support

Coming Soon

Stay tuned for our upcoming platform launch by signing up for our newsletter.

Sign up for our newsletter

*You can unsubscribe from our newsletter at any time